Home > Fihrist > Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite

Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite

Düşünce târihini ele aldığımızda pek çok ikiliğin yer aldığı ve bu ikilikler çerçevesinde bunları anlamaya yönelik bir literatürün ortaya konulduğu göze çarpmaktadır. Ruh-beden, a priori- a posteriori bu ikiliklere örnek olarak verilebilir. Bunların yanında konumuzu teşkîl edecek bir ikilik daha mevcuttur: Gelenek ve modernite. Bu çalışmada daha çok gelenek ve modernite kavramlarının analizi, literatürdeki yeri, karşılıklı ilişkisi ve günümüz toplumunu çözümlemedeki kullanışlılığı ele alınacak, ifâde edilen bu kavram çiftinin târihsel ve felsefî kökenleri analiz edilecektir. Aynı zamanda klasik sosyolojide önemli bir tartışma konusu olan geleneksel ve modern toplumların özellikleri ve bu ikiliğin iktidâr ile ilişkisi de yazı içerisinde tartışmaya açılacak bir başka husus olacaktır.

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir