Home > Fihrist > Üsküdâr

Üsküdâr

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâme’sinde verilen bilgiye göre günümüzde halk arasında söylenegelen, Üsküdâr’ın “Eski-dâr”dan geldiği rivâyetidir. Seyâhatnâme’de Üsküdâr kavramının açıklanışı şöyledir: “Üsküdâr galat-ı meşhûrdur. Eskidâr’dan murad Üsküdâr Bağçesi yerinde Harûn’ür-Reşid’in serâperdesi yerinde Seydi Battal Gâzî’nin yedi sene sâkin olup bağlar ve beytü’l-hayrâtlar binâ itdüği dârlardır. Anınçün ‘Eskidâr’ derler. ‘ Üsküdâr’ galatdır.” (Üsküdâr yanlış söyleniştir, aslı Eskidâr’dır. Üsküdâr Bahçesi yerinde Harun Reşîd’in çadırı yerinde Seydî Battal Gâzî’nin yedi sene oturup bağlar ve evler yaptığı binalardır. Onun için Eskidâr derler. Üsküdâr ise galâttır.)…

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir