Home > Fihrist > Üsküdâr

Üsküdâr

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâme’sinde verilen bilgiye göre günümüzde halk arasında söylenegelen, Üsküdâr’ın “Eski-dâr”dan geldiği rivâyetidir. Seyâhatnâme’de Üsküdâr kavramının açıklanışı şöyledir: “Üsküdâr galat-ı meşhûrdur. Eskidâr’dan murad Üsküdâr Bağçesi yerinde Harûn’ür-Reşid’in serâperdesi yerinde Seydi Battal Gâzî’nin yedi sene sâkin olup bağlar ve beytü’l-hayrâtlar binâ itdüği dârlardır. Anınçün ‘Eskidâr’ derler. ‘ Üsküdâr’ galatdır.” (Üsküdâr yanlış söyleniştir, aslı Eskidâr’dır. Üsküdâr Bahçesi yerinde Harun Reşîd’in çadırı yerinde Seydî Battal Gâzî’nin yedi sene oturup bağlar ve evler yaptığı binalardır. Onun için Eskidâr derler. Üsküdâr ise galâttır.)…

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir