Home > Sayılarımız > III. Sayı > Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye’de Ailenin Dönüşümü; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusu Sosyalsiz Tolum ve Yerlilik Kavramları ile Değerlendirme

Aile, bütün toplum tiplerinde önemli bir sosyal kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile, üyelerinin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılar. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları ilk karşılayan ailedir. Ve bunu toplumun diğer kurumlarıyla paralel bir şekilde yürütür. Ailenin hem yapısını hem de onda meydana gelen değişimi açıklamak için farklı yaklaşımlar devreye girmiştir. Örneğin, aile içindeki ilişkilerin sürekli olarak değişen yönüne dikkat çeken ve bundan dolayı da ailenin yeniden tanımlanması gerektiğini savunan sembolik etkileşimci kurama göre tüm dünyadaki geleneksel anlayış aile birliğinin bir kez kurulduktan sonra yaşam boyu sürdürülmesidir. Bu anlayışla uyumlu olarak boşanmalar ise ahlaken kabul edilmesi güç olmanın yanı sıra toplumun genel değer yargılarına bir meydan okuma ya da ebeveyn olarak sorumluluklardan kaçma olarak görülür. Fonksiyonalist/İşlevselci yaklaşıma göre de aile, toplumun bütününü sağlayan bir kurum olarak görülür…

Yazının tamamını Havâss Dergisi üçüncü sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir