Home > osmanlıda eğitim

Enderûn: Osmanlı Saray Mektebi

Eğitim özel anlamda bireylerin kendilerini dünyadaki pozisyonlarını, bilgi ve becerilerini artırarak yaşamlarını kolaylaştıran mühim bir müessesedir. Genel anlamda ise devletler mülkî ve idarî yöneticilerini kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yetiştirmek için oluşturduğu sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu amaç kapsamında devletler çeşitli eğitim programları ve mektepler kurma gereği duymuşlardır. Biz bu çalışmada

Devamı