Home > Kelimelerin anlamları

Üsküdâr

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâme’sinde verilen bilgiye göre günümüzde halk arasında söylenegelen, Üsküdâr’ın “Eski-dâr”dan geldiği rivâyetidir. Seyâhatnâme’de Üsküdâr kavramının açıklanışı şöyledir: “Üsküdâr galat-ı meşhûrdur. Eskidâr’dan murad Üsküdâr Bağçesi yerinde Harûn’ür-Reşid’in serâperdesi yerinde Seydi Battal Gâzî’nin yedi sene sâkin olup bağlar ve beytü’l-hayrâtlar binâ itdüği dârlardır. Anınçün ‘Eskidâr’ derler. ‘ Üsküdâr’ galatdır.” (Üsküdâr yanlış

Devamı