Home > Sayılarımız > III. Sayı > Prof. Dr. Osman KARATAY ile Hazar Türkleri Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Osman KARATAY ile Hazar Türkleri Üzerine Söyleşi

Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman KARATAY ile Hazar Türkleri Üzerine Yaptığımız Söyleşiyi Havâss Dergisi Üçüncü Sayıda Bulabilirsiniz.

 • Arthur Koestler’in ‘Onüçüncü Kabile’ isimli kitabında Yahûdî Hazar Kralı Joseph, Endülüslü Hasdai’ye yazdığı mektupta, Hazarlar’ın Yafes’in torunu ve tüm Türkler’in atası kabul edilen Togarma’nın yedinci oğlu Kozar’ın soyundan geldiklerini anlatıyordu. Hazar Türklerinin menşei ve İskitler ile bir bağlantısının olup olmadığı hakkında neler söylemek istersiniz?
 • Kevin Brook’un ‘Bir Türk İmparatorluğu: Hazar Yahudileri’ adlı kitabında iddia ettiği üzere, Hazar Türkleri Yahûdî midir yoksa Musevî midir? Ayrıca, Hazar Türklerinde Yahûdîliği/Musevîliği benimseyen hanedan mıdır yoksa bütün tebaa da benimsemiş midir?
 • Türklerinin Musevîliği benimsemesinin nedeni Hıristiyan Doğu Roma ve Arap Müslüman devletleri arasında bir taraf olarak düşman kazanmamak istemesi midir, yoksa onlardan farklı olmakla onlara rakîb olmak istemesi midir?
 • Hazar Türklerinin Musevîliğin içinde de olan oruç, namaz, kurban kesmek gibi ritüelleri uyguladıkları bilinmektedir. Fakat Musevî oldukları hâlde ölülerinin arkasından Kur’an-ı Kerim okumalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Selçuk Bey’in babası Dokak/Dukak’ın Hazar Krallığı’nda subaşı olduğu söylenmektedir. Selçuk Bey’in oğullarına Musevî isimler vermesinin onun kuvvetle muhtemel Musevî olduğu düşündürmektedir. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
 • Mihail Artamonov’un ‘Hazar Tarihi’ hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
 • Hazar Türklerinin toplum yapısında oluşturmuş olduğu hoşgörü ortamının yani ‘Hazar Çağı/Barış Çağı’ şeklinde ifade edilen sürecin Hazar Devleti’ne ekonomik, siyasî vb. alanlarda olumlu ve olumsuz getirileri olmuş mudur?
 • Hazar Devleti’nin, Araplarla yapmış olduğu mücadelenin Orta Asya’da Araplaşma ve İslamlaşmaya olan etkisi nedir?
 • Hazar Türklerinin toplumsal yapısının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ‘Millet Sistemi’ne kaynaklık ettiği söylenebilir mi?
 • II. Dünya savaşı esnasında öldürülen Yahûdîler hakkında şöyle bir iddia söz konusudur: Hitler’i bu konuda teşvik edenlerin İbranî Yahûydiler olduğu ve amaçlarının etnik yapılarını korumak için sonradan Yahûdîliğe girenlerin temizlenmesidir. Bu süreçte öldürülenlerin Hazar Türkü Yahûdîler olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
 • Dünya Yahûdîliğinin %92’sinin sonradan Musevî olan Hazar Türklerinin oluşturduğunu Benjamin Harrison Freedman tarafından söylenmektedir. Bu kişilerin dünya ekonomisinde ve siyasetinde etkili oldukları iddia edilmektedir. Hazar Türklerinin bakiyelerinin âkıbeti ve bu iddialar hakkında neler söylemek istersiniz?
Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir