Home > Sayılarımız > IV. Sayı > Prof. Dr. Mehmet ÇOG İle “İslâm Medeniyeti” Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Mehmet ÇOG İle “İslâm Medeniyeti” Üzerine Söyleşi

Müslümanların Altın Çağ‘ına tırmanışı, kurduğu muazzam medeniyetin tohumları nasıl atılmıştı, böyle bir yükselişin akabinde düşüşe geçme nedenleri, durağanlaşması; günümüzdeki ayrışmaların, çatışmaların köklerine inilerek tekrar dirilişin nasıl mümkün olabileceği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇOG ile “İslâm Medeniyeti” söyleşimizde irdelenmiştir.

– İslâm medeniyetinin “Altın Çağı” olarak nitelendirilen dönem tam olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır. Genel olarak açıklar mısınız?

– Beyt’ül Hikme’nin İslâm medeniyetine etkileri nasıl olmuştu?

– Mezhepsel hizipleşmeler İslâm bilimini olumlu/olumsuz ne ölçüde etkilemiştir?

– Gazzâlî ve İbn Rüşd hizipleşmesinin İslâm medeniyetinin akıbetine etkileri nelerdi?

– İslâm medeniyeti Altın Çağı’nı yaşarken Avrupa’nın durumu nasıldı?

– Türklerin İslâm dinine girmesini ve Müslümanların geleceğine olan etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

– İslâm medeniyetinin tekrar Altın Çağı’na geri dönüşünü, yeniden dirilişini gerçekleştirmesi nelere bağlıdır?

– Günümüzde İslâm coğrafyasındaki devletlerin tekrar medeniyetin dirilişi için yaptıkları kurumsal faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir