Home > Fihrist > Felsefe > Objektivizm Felsefesi

Objektivizm Felsefesi

Uygulanamaz eski-yeni ve sözde modern felsefelerin tek amacı vardır: İnsan zihninin ve insanların aklın gücüne duydukları güvenin tahrîbidir. Anlaşılamaz ve muğlâk oluşları da bundandır. Bu nedenle “Gerçeği, adaleti, özgürlüğü, insanı, sahip olduğumuz ve olabileceğimiz tüm değerleri” s avunmak i çin u ygulanabilir bir felsefeye sahip olmalıyız. Nasıl ki muazzam bir bilgisayar, programcısı olmadan çalışamaz ise; aynen o şekilde de böylesi uygulanabilir ve objektif bir felsefe, sahibi olmadan da zihnimizi çalıştıramayız. Yani zihnimizin de “doğru bir programcıya” ihtiyacı vardır. Aksi hâlde felsefî dolandırıcılarının örümcek ağlarına düşmekten korunamayız. Evrenin bilinebilir ve insanın akılcı yeteneğinin bu evreni kavramaya yeterli olduğunu inkâr eden tüm felsefeler: Uygulanamaz ve ‘subjektif’, yâni akıldışıdır. Bir yandan “dürüstlük” tavsiye ederken; öte yandan “gerçek, olgu, realite” diye bir şeyin olmadığını, her şeyin “tabiat üstü veya üretici güçlerin” elinde olduğunu iddia eden böylesi felsefeler, nasıl ve nerede uygulanabilir?

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

 

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir