Home > Fihrist > Din > “Müslümân Olmayanları Dost Edinmemek” Ne Mânâya Geliyor?

“Müslümân Olmayanları Dost Edinmemek” Ne Mânâya Geliyor?

İslâm’a muhalefet eden bazı kişiler Müslümânların, Müslümân olmayanlarla dost olmasının İslâm’a göre yasak olduğunu ve İslâm’ın sevgisiz bir din olduğunu iddia ederler. Oysa durum hiç de yansıttıkları gibi değildir. İslâm; sevgiyi ve barışı esas alan, her görüşte insanı kavrayıp iyilik edilmesini telkin eden bir dindir. Dost olarak çevrilen kelimenin Arapçası ‘evliya’dır. Evliyâ, ‘veli’ kelimesinin çoğuludur. Dost, hâmî, sorumlu, sahip, rehber mânâlarına gelir. Örneğin Araf Suresi 3. âyette “Rabbinizden size indirileni izleyin, O’ndan başkalarını dost (rehber) edinerek izlemeyin.” denir. Zûmer Suresi 3. âyette ise Allah’tan başka evliyâ (rehber) edinenler müşrik olarak tanımlanır. Bu kişilerin Allah’a yakınlaşmak için bir takım kişileri rehber edinip onların anlatımlarına göre din yaşayarak kişilerin kölesi konumuna geldiğinden bahseder. Oysa Allah kişilerin değil, kendisinin, yani Kur’ân’ın rehber edinilmesini ister…

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir