Home > Fihrist > Biyografi > İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan X . y üzyıl b aşlarında Abbasi Halifesi Muktedir (ölm. 320/932)’in divanında (sekreteryasından) çalışan katiplerden ve Mevaliler (Araplaşmışlardan)’dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz sadece, 309-310/921-922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Etil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Seyahatname(el-Rihle)sinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinin orijinal metnini 1923 yılında İran’ın Meşhed kentindeki bir kütüphanede ünlü tarihçimiz Zeki Velidi Togan ortaya çıkarmıştır. Togan bu eser hakkında makaleler yazdığı gibi 1935 yılında Viyana Üniversitesi’nde Rihle üzerine doktora tezini yazdı ve Leipzig’de yayımladı.

İbn Fadlân’ın risâlesi, özellikle Zeki Velidi Togan’ın Arapça metinle birlikte verdiği ayrıntılı bilgi ve özgün yorumlarla Doğu Avrupa’nın tarih, kültür ve coğrafyasının araştırılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bugüne kadar çeşitli açılardan ele alınarak hakkında pek çok yayın yapılmış, ihtiva ettiği bilgiler sayesinde daha önce çözülmesi mümkün olmayan birçok mesele aydınlığa kavuşturulmuş ve bu arada Türk kavimlerinin ölü gömme âdetlerine dair verdiği bilgilerin yardımıyla da Volga ve Tuna nehirleri arasındaki sahada bulunan ve X-XI. yüzyıllara tarihlenen mezarların Peçenek ve Oğuz Türkleri’ne ait olduğu kanıtlanmıştır…

Yazımızın tamamını Havâss dergisi IV. sayımızdan okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir