Home > Sayılarımız > III. Sayı > Prof. Dr. Handan İNCİ ile A.H. TANPINAR Üzerine Söyleşi

Prof. Dr. Handan İNCİ ile A.H. TANPINAR Üzerine Söyleşi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Handan İNCİ ile Ahmet Hamdi TANPINAR Üzerine Yaptığımız Söyleşiyi Havâss Dergisi Üçüncü Sayıda Bulabilirsiniz.

  • Edebiyat okuyucuları Ahmet Hamdi Tanpınar’ı genellikle eserleri ve devrin mecmualarında yer alan röportajlarından biliyor. Ancak Tanpınar’ın hayata bakışı, duygu ve tutkularının oluşumunda üniversite yıllarına gelene kadar çocukluk dönemi nasıl bir yer tutar?
  • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatındaki önemli noktalardan biri şüphesiz Darülfünun’da hocası Yahya Kemal ile tanışmasıdır. Özellikle bu dönemde ve sonraki yıllarda Tanpınar’ın kendi sanat anlayışını geliştirmesi bakımından Yahya Kemal’e bakışı nasıldır?
  • Tanpınar’ın romanlarına kısaca göz atacak olursak İstanbul önemli bir yer tutar. Ayrıca hocası Yahya Kemal ile İstanbul’un farklı semtlerine yürüyüşler yaptığını biliyoruz. Tanpınar’ın İstanbul’da aradığı düşünce sadece romanlarına dâhil olacak bir mekân mıydı yoksa yitip giden bir imparatorluk başkentinden arda kalan hüzün ve bir arayış çabası mıydı?
  • Orhan Pamuk, ‘Öteki Renkler’ adlı eserinde Tanpınar için, ‘şiirde aradı, romanda buldu’ cümlesini kullanır. Tanpınar’ın romanda bulduğu duygu ve düşünce nelerdi?
  • Geçtiğimiz aylarda Tanpınar’ın hayatında önemli bir yer tutan Narmanlı Han’ın restorasyonu hakkında konuşmalarınız ve bu konuşmalara bağlı olarak tepkileriniz oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
  • Son olarak Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi’nde sizin de değerli katkılarınızla birçok gün ışığına çıkmamış belge yayımlandı. Bu merkez hakkında okuyucuların faydalanması açısından bilgiler verir misiniz?
Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir