Home > Hakkımızda

Hakkımızda

Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir.

Havâss Dergisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğrenim gören bir grup öğrenci ve yine bu üniversiteye bağlı Analitik Düşünce Kulübü tarafından ortaklaşa çalışmalar neticesinde, ülkemizdeki farklı düşüncelerin aynı platformda buluşabilme eksikliği hissedilerek kurulmuştur. Bünyesinde farklı düşüncelere sahip birçok yazar bulundurmayı başarmış olan Havâss Dergisi, hakikate erişme zevk ve mutluluğunun ancak hoşgörü içerisinde olabileceğinin farkındadır. Tarih, Edebiyât, Felsefe, Sosyoloji, Din ve diğer bilim disiplinlerinin akademik olarak aktarılmasını hedefleyen Havâss Dergisi, gücünü yarınlara olan inancından almaktadır.