Home > Fihrist > Biyografi > El-Kindî

El-Kindî

Tam adı Ebu Yusuf Yâkub bin İshak el- Kindî’dir. El- Kindî lakabını Güney Arabistan’ın meşhur Kinde kâbilesi soyundan geldiği için almıştır.[1] M. IX. yüzyılda (803-873) yaşamış olan Kindî, Kûfe’de doğmuş, Basra ve Bağdat’ta tahsîlini görmüştür.[2] Babası Kûfe şehrinin idarecisi olduğundan ilk tahsîl yıllarını burada geçirmiştir ki Kûfe dönemin ilim merkezlerinden birisidir.[3] Abbasî sarayında bulunduğu sıralarda Halîfe Me’mun’un M. 830 yılında kurmuş olduğu Beytü’l-Hikme topluluğu arasında yer alarak çeviri faaliyetlerinde bulunmuştur. Yazının devamını Havâss dergisinin üçüncü sayısından okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir