Home > Fihrist > Biyografi > El-Kindî

El-Kindî

Tam adı Ebu Yusuf Yâkub bin İshak el- Kindî’dir. El- Kindî lakabını Güney Arabistan’ın meşhur Kinde kâbilesi soyundan geldiği için almıştır.[1] M. IX. yüzyılda (803-873) yaşamış olan Kindî, Kûfe’de doğmuş, Basra ve Bağdat’ta tahsîlini görmüştür.[2] Babası Kûfe şehrinin idarecisi olduğundan ilk tahsîl yıllarını burada geçirmiştir ki Kûfe dönemin ilim merkezlerinden birisidir.[3] Abbasî sarayında bulunduğu sıralarda Halîfe Me’mun’un M. 830 yılında kurmuş olduğu Beytü’l-Hikme topluluğu arasında yer alarak çeviri faaliyetlerinde bulunmuştur. Yazının devamını Havâss dergisinin üçüncü sayısından okuyabilirsiniz.

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir