Home > Sayılarımız > IV. Sayı > Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN İle Aliya İZZETBEGOVİÇ Üzerine Söyleşi

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN İle Aliya İZZETBEGOVİÇ Üzerine Söyleşi

Aliya İZZETBEGOVİÇ’in fikirlerini beslediği kaynaklar ve düşüncesinin şekillenmesini etkileyen düşünürlerin kimler olduğu; medeniyet ve kültür mukayesesini nasıl yaptığı; İslâm dinini nasıl anladığı ve yorumlayışı; doğu-batı ayrımını nasıl temellendirdiği; komutanlığı, siyâsî liderliği ve daha fazlasını Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN İle “Aliya İZZETBEGOVİÇ” söyleşimizle okuyucularımıza sunuyoruz.

– Bilge lider Aliya İzzetbegoviç’in yaşamı ve Bosna mücadelesi için neler söylemek istersiniz?

– Aliya’nın bilgeliğinin kaynağını oluşturan, felsefî düşüncesini etkileyen düşünürler kimlerdi ve etkileri nasıl olmuştu?

– Aliya’nın düşünce dünyasındaki kültür ve medeniyet mukayesesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

– Aliya, İslâm dinini nasıl yorumlamaktaydı. Doğu-Batı arasında İslâm söylemi ve eserleriyle insanlığa ne anlatmak istemekteydi?

– Bosna Savaşı’nda ciddi bir mücadele ortaya koyan Aliya’nın savaş ahlâkını değerlendirir misiniz?

– Ömrünün son kısmında siyâset ile iç içe olan Aliya’nın siyâset felsefesi ile İslâm ahlâkı arasındaki bağı değerlendirir misiniz?

– Sizce, Aliya nasıl bir insan, Müslüman ve liderdi?

– Son olarak okuyucularımıza söylemek istedikleriniz?

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir