Home > Fihrist > Din > Din Kavramı

Din Kavramı

Din ilk çağlardan beri sorgulanmış ve birçok filozof tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Din kavramının düşünsel açıdan farklılıklar taşıması bu konunun aydınlatılmasına olanak sağlamamıştır. Bu nedenle çeşitli düşünceler ve araştırmalar neticesinde birçok tanım ortaya çıkmış fakat bir birlik sağlanamamıştır. Filozofların din kavramına yönelik bakışlarını din ve ideoloji arasındaki bağlantıyı ve din kavramına Kur’ân-ı Kerîm eksenli bir bakış içeren yazımızda, din kavramını bütün yönleriyle ele almış bulunmaktayız.

Emrah Bozkurt
Emrah Bozkurt
1988 Mayıs ayında İstanbul'da hayata geldim; hayatımı İstanbul'da idame ettirmekteyim. Şuanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde okuyorum, ileriye dönük akademik bir kariyer düşünmekteyim. Kur'an-ı Kerim, İslam Tarihi/Medeniyeti, Dinler Tarihi, Genel Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Siyaset, İktisad konularında okumalar, araştırmalar yapıyorum ve bu alanlarda elde ettiğim bilgileri ve kendi oluşturduğum teorileri başkalarına ulaştırmak adına faaliyetlerde bulunmaktayım. Bu faaliyetlerden birisi de kurmuş olduğum Havâss Dergi'sidir. Aynı zamanda profesyonel olarak bilişim sektöründe faaliyetlerde bulunmaktayım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir