Home > Fihrist > Felsefe > Değer Felsefe İlişkisi

Değer Felsefe İlişkisi

Değer insanın tüketemeyeceği bir alandır. Değeri insandan bağımsız olarak düşünmek zordur. Çünkü değer ve insan bir madalyonun iki yüzü gibidir. İnsanı düşünmeye başladığımızda farkında olmadan onun değerini de düşünürüz. Değerleri düşünmeye başladığımızda da o değerleri yaşayacak ve hayata geçirecek insanı düşünürüz. Değerler alanı, dikkatin dış nesnel gerçeklikten tekrar insanın kendi üzerine döndüğü bir alandır. Burada vurgulamak istediğim insanın dış dünyadan kendini soyutlayıp iç dünyasına yönelmesidir. İnsanın bir dış dünya kurabilmesi için zaten öncelikle kendi iç dünyasını kurmuş olması gerekiyor. Bunun içinde şahsîyetinin temelini iyi oluşturması yâni insanın kendisini tefrîk etmesi, kendisini idrâk etmesi ön plana çıkıyor. İnsanın kendisine kazandırılması ve insanın kendi kendisine yeter bir özne olarak, şahsîyet olarak, bir değer varlığı olarak inşâ edilmesi gerekmektedir. İnsanın iç dünya kurabilmesi için özgür ve özerk bir doğasının olması ön koşuludur. Tüm bunlar eğitim ile alakalıdır. İnsanın ilk olarak eğitimi ailede başlamaktadır.

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir