Home > Söyleşiler

Edip ÖNCÜ ile Soğuk Savaş Üzerine Söyleşi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Târihi Anabilim dalı öğretim görevlisi olan Edip Öncü ile Soğuk Savaş Dönemi üzerine yapılan söyleşimizde aşağıdaki sorulara açıklık getirilmiştir. Soğuk Savaş Dönemi; temel sembolleri, milliyetçilik ile ilişkisi, Türkiye’nin soğuk savaşta önemi, izleri ve günümüzde soğuk savaş, üzerine bilgilendirici hoş bir söyleşi. Söyleşimizde cevap

Devamı

Sultan II. Abdülhâmid’in I. Meşrûtiyet Meclisini Kapatmasının Sebebi Nedir ?

Prof. Dr. Necmettin ALKAN ile Sultan II. Abdülhâmid dönemi ve şahsiyeti hakkında söyleşi. Söyleşinin tam metnine dergimizin birinci sayısından ulaşabilirsiniz. Havâss Dergi I. Sayı Mayıs-Temmuz https://www.youtube.com/watch?v=MzKFfu7DAfU

Devamı

Sultan II. Abdülhâmid Dönemine ‘İSTİBDAT DÖNEMİ’ Denilmesinin Geçerliliği Var Mıdır ?

Prof. Dr. Necmettin ALKAN ile Sultan II. Abdülhâmid dönemi ve şahsiyeti hakkında söyleşi. Söyleşinin tam metnine dergimizin birinci sayısından ulaşabilirsiniz. Havâss Dergi I. Sayı Mayıs-Temmuz https://www.youtube.com/watch?v=IG5__OBmgr4

Devamı

Prof. Dr. Necmettin ALKAN İle Sultan II. Abdülhâmid Üzerine Söyleşi

Abdülhâmid Dönemi hakkındaki çalışmaları ile tanınan KTÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necmettin ALKAN, Meşrûtiyeti ilan etmesinde ki gerçek sebep neydi sorusuna açıklama getiriyor : "Genç Osmanlı hareketine mensup olan bir kısım fikir adamları ve edebiyatçıları ile Sultan Hâmid belli yerlerde buluşup fikir teâtisinde bulunduğunu dolayısıyla meşrûtî yönetimi bildiğini

Devamı