Home > Sayılarımız > III. Sayı

Kudüs

Kudüs Müslümanların Ecnadeyn zaferinden sonra Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın kuşatması sonucu Kudüs halkının talebi ile halîfe Hz.Ömer’e, Patrik Sophronios tarafından teslim edilmiştir. Böylece yapılan antlaşma gereği Kudüs 638 tarihinde Müslümanların idaresine girmiştir. Sonraki tarihlerde Kudüs’e 1073-1098 yılları arası sahîb olan Müslüman Selçuklu Türkleri de mukaddes topraklara en az kendisinden önceki

Devamı

Aşk

İnsanlık tarihi ne kadar gerilere giderse insanla var olan bir duygu olan aşk da o kadar geriye gider. Bizlerde aşk kelimesinin etimolojisini incelemeye çalışıp ilginç ayrıntılar üzerinde duracağız. Aşk, sözlük anlamı olarak, bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Ancak aşkı değerlendirmek

Devamı

Ertuğrul 1890

Bu sayımızda ülkemiz insanı tarafından yeterince iyi tanınmamış bir yapım üzerine konuşmak istiyoruz. Dünya sinema tarihinin ilk Türk-Japon ortak yapımı olan Ertuğrul 1890 filmi üzerine… Yazıyı yazma amacımız; filmi elimizden geldiği kadar Türk izleyicisiyle tanıştırmak. Şimdi gelin filmin teknik bilgilerine kısaca bir göz atalım... Film incelemesinin devamını Havâss dergisinin üçüncü

Devamı

Bitlis’te Beş Minare

Değerli türkü dostları… Türküler Anadolu insanının ilham kaynağıdır. İnsanlar sevincini, acısını, özlemini onlarla anlatmıştır. Türküler bazen sevgiliye olan özlemi, bazen deprem ve savaşlar gibi acıları, bazen de zorba hükümdarlara karşı yapılan başkaldırıyı anlatır. Velhasıl türküler insanlarımızın yaşam savaşına tanıklık ederler... Yazının devamını Havâss dergisinin üçüncü sayısından okuyabilirsiniz.

Devamı

El-Kindî

Tam adı Ebu Yusuf Yâkub bin İshak el- Kindî’dir. El- Kindî lakabını Güney Arabistan’ın meşhur Kinde kâbilesi soyundan geldiği için almıştır.[1] M. IX. yüzyılda (803-873) yaşamış olan Kindî, Kûfe’de doğmuş, Basra ve Bağdat’ta tahsîlini görmüştür.[2] Babası Kûfe şehrinin idarecisi olduğundan ilk tahsîl yıllarını burada geçirmiştir ki Kûfe dönemin ilim merkezlerinden

Devamı

Kâhire’de Bir Memlûk İmzası: Sultan Hasan Camii

Bin minareli şehir, Arap ve İslam dünyasının başkenti... El Kahire, Arapça kökenli, ‘Gâlip’, ‘Üstün Gelen’ anlamındadır. Mısır’ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika’nın en büyük kentidir. Büyük bölümü Nil Nehri’nin doğu kıyısında, nehrin Reşid ve Dimyat kollarına ayrıldığı noktanın biraz aşağısında yer alır. 1300 yılı aşkın süredir aynı alanda, aynı adla yer

Devamı

Biraz Felsefe Kimseyi İncitmez

İnsan toplumsal bir varlık ve bundan dolayı diğer insanlarla sürekli etkileşime girmek zorunda kalan da bir varlık aynı zamanda. Sürekli olarak var olan bu etkileşim bir takım sorunları da beraberinde getirmekte ne yazık ki. Bu yazımda, bu etkileşim sorunlarına çözüm olması açısından felsefî düşünmenin önemini vurgulamaya çalışacağım. Felsefî bir düşünceye

Devamı

Yaşanabilir Cümleler Müfrezesi

Yüreğimde taşıdığım şu ağrıyı anlatamayışımdan mıdır bilmiyorum; dokunduğum bütün harfleri alfabeden silmek, bir lisanı doğduğu yerden; bilhassa şu kâğıda kazıdığım cümlelerden infaz etmek geliyor içimden. Şu kalemden akan mürekkep, gözyaşı olup damlayamıyorsa okuyanın kalbine varsın bir lisan eksilsin yeryüzünden, ne zarar? Yazının devamını Havâss dergisinin üçüncü sayısından okuyabilirsiniz.

Devamı

Zarif Yürek: Abdurrahman Cahit ZARİFOĞLU

Şairler, dünyanın en özel insanlarıdır. Farklı duyup, düşünüp ve farklı görerek hislerini sarraf titizliğiyle satırlara dizerler. Bunu alelâdelikten uzak; mana âleminden, yüreğinin derinliklerinden gelen hislerle yaparlar. Sadece görüneni değil, görünmeyeni de şiirlerine konu ederek insanları kendilerine hayran bırakırlar. Bunu yapmak çok güç değildir onlar için. Çünkü yaratan, o ilham tılsımını,

Devamı