Home > Sayılarımız > IV. Sayı

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ İle Mehmet Âkif ERSOY Üzerine Söyleşi

Millet olma yolunda toplumumuzun mimarlığını yapan İstiklal Marşı ile bunu perçinleyen Âkif'in mücadelesini, düşüncelerini, ideallarini, siyâsetçi kimliğini ve aşıladığı şuurun günümüzdeki izdüşümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Ülkü ELİUZ ile "MİLLÎ İMGELERİN DOĞURGANLIĞI: MEHMET ÂKİF ERSOY" söyleşimizle okuyucularımıza aktarıyoruz... - "Millet Olma" şuurumuzun

Devamı

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN İle Aliya İZZETBEGOVİÇ Üzerine Söyleşi

Aliya İZZETBEGOVİÇ'in fikirlerini beslediği kaynaklar ve düşüncesinin şekillenmesini etkileyen düşünürlerin kimler olduğu; medeniyet ve kültür mukayesesini nasıl yaptığı; İslâm dinini nasıl anladığı ve yorumlayışı; doğu-batı ayrımını nasıl temellendirdiği; komutanlığı, siyâsî liderliği ve daha fazlasını Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Devamı

Prof. Dr. Mehmet ÇOG İle “İslâm Medeniyeti” Üzerine Söyleşi

Müslümanların Altın Çağ'ına tırmanışı, kurduğu muazzam medeniyetin tohumları nasıl atılmıştı, böyle bir yükselişin akabinde düşüşe geçme nedenleri, durağanlaşması; günümüzdeki ayrışmaların, çatışmaların köklerine inilerek tekrar dirilişin nasıl mümkün olabileceği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÇOG ile "İslâm Medeniyeti" söyleşimizde irdelenmiştir. - İslâm medeniyetinin “Altın Çağı” olarak nitelendirilen dönem tam

Devamı

Mehmet Âkif ERSOY

IV. sayımızın kapak dosyasında okurlarımızı koca bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık etmiş, küllerinden doğan cumhuriyetin temeline harç atmış "Asım'ın Nesli" idealiyle umut aşılamış iki devrin insanı, dünün ve bugünün millî şuur aşılayıcısı şairimiz, değerimiz, mücadelesiyle toplumumuza örnek şahsiyet olan Mehmet Âkif ERSOY ile karşılıyoruz...

Devamı

Mektubum Var Sana

Bizler diğer diyardaki Hacivat ile Karagöz’ün o arkadaşlarıyız... İl il gezip hastanelerden izin alıyor, mektuplarınızı hasta çocuklara ulaştırıyoruz... Yapmanız gerekenleri dostum Hacivat açıkladı.... Kendinize bir süper kahraman seçip onun ağzından yazdığınız mektubu Instagram hesabımız @hayhaksanatevi ya da Gmail üzerinden hayhaksanatevi@gmail.com’ a iletmeniz yeterlidir. Bizler seçtiğiniz kahramana özel sayfa ve zarf tasarımlarını yaptıktan sonra Hacivat,

Devamı

İslâmiyet Öncesi Türklerde Kadın

Hun, Uygur, Göktürk Örnekleri Bağlamında İslâmiyet Öncesi Türk Kadını Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birinci başlık “katunun kutluluğunu işaret eden bilgiler”, ikinci başlık “katunun otoritesini ve devlet yönetimindeki yetkisini işaret eden bilgiler”dir.

Devamı

Sorunlu Harem Algısı ve Gerçekler

Harem, kelime anlamı olarak “yasak” manâsına geliyor. Osmanlı Devleti’nde padişah ve ailesinin özel hayatını yansıtan bu kurum, yıllardır süregelen tartışmalara konu olması nedeniyle fazlasıyla ünlü. Özellikle Batılı erkek seyyahlar tarafından hiç görülmediği halde abartılı tasvirlerle anlatılmış ve bu fanteziler günümüze kadar ulaştırılarak yanlış bir harem algısı oluşturulmuştur. İnsanların doğru bilgileri

Devamı

İslâm, Müslüman ve Suç

Müslüman Ülkede İşlenen Suç İşleyeni Bağlar, İslâm’ı Değil! İslâm muhaliflerinin güncel veya tarihsel her olaydan İslâm’a saldıracak bir başlık oluşturma çabası, ahlâkî bir tavır değildir. “Benim ahlâklı olmak için Allah’a inanmaya ve dinlere ihtiyacım yok” dedikten sonra kişinin, hakkında bilgisi olmayan konularda kesin yargıya varıp zan ve tahminle kişi ve topluluklara

Devamı

Osmanlı’da Kadın Hareketleri

Avrupa’da kadınlar arasında dalga dalga yayılan feminizm, Osmanlı kadınları arasında II. Meşrutiyetle birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra öğrenim için yurtdışına gidilmesi, eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Osmanlı’da bir aydın sınıfı oluşmuştur. Topyekûn Avrupalılaşma çabalarıyla birlikte aydın kesim Avrupa’yı yakın merceğe almıştır. Bu yüzden öncelikle feminizmin Avrupa’da nasıl doğduğuna ardından da Osmanlı

Devamı