Home > Sayılarımız > I. Sayı

Din Kavramı

Din ilk çağlardan beri sorgulanmış ve birçok filozof tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Din kavramının düşünsel açıdan farklılıklar taşıması bu konunun aydınlatılmasına olanak sağlamamıştır. Bu nedenle çeşitli düşünceler ve araştırmalar neticesinde birçok tanım ortaya çıkmış fakat bir birlik sağlanamamıştır. Filozofların din kavramına yönelik bakışlarını din ve ideoloji arasındaki bağlantıyı ve din kavramına

Devamı

Aramızdaki Canlar

Gerektiği kadar saygı duyuyor muyuz ? Güzel ülkemizin çirkin sorunlarından biri olan hayvanlara bakış açımız artık insancıl bir hâl almak zorunda değil midir? Doğa bizlere her türlü imkânı sunduğu hâlde biz insanlar doğanın vermiş olduğu nîmetleri bencil bir şekilde bize has olduğunu düşünerek tüketiyoruz. Bu düşüncemizi biraz olsun değiştirmek, sorgulamak ve

Devamı

Prof. Dr. Necmettin ALKAN İle Sultan II. Abdülhâmid Üzerine Söyleşi

Abdülhâmid Dönemi hakkındaki çalışmaları ile tanınan KTÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Necmettin ALKAN, Meşrûtiyeti ilan etmesinde ki gerçek sebep neydi sorusuna açıklama getiriyor : "Genç Osmanlı hareketine mensup olan bir kısım fikir adamları ve edebiyatçıları ile Sultan Hâmid belli yerlerde buluşup fikir teâtisinde bulunduğunu dolayısıyla meşrûtî yönetimi bildiğini

Devamı

Yeniçeri Düzeni

Gaza ve Cihat anlayışı ile mücadele eden Osmanlı Devleti için yeniçeriler ne kadar önemliydi ? "Türk ve genel tarihin gördüğü en düzenli, taktiksel ve ofansif kuvvetlerden olan Yeniçeriler aynı zamanda Avrupa ve belki de dünyanın ilk ateşli silâh kullanan müfrezleriydi"  yazımızda bulunan bu tanım ile Yeniçeri ordusunun Osmanlı Devleti için

Devamı