Home > Fihrist > Tarih

İslâmiyet Öncesi Türklerde Kadın

Hun, Uygur, Göktürk Örnekleri Bağlamında İslâmiyet Öncesi Türk Kadını Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birinci başlık “katunun kutluluğunu işaret eden bilgiler”, ikinci başlık “katunun otoritesini ve devlet yönetimindeki yetkisini işaret eden bilgiler”dir.

Devamı

Sorunlu Harem Algısı ve Gerçekler

Harem, kelime anlamı olarak “yasak” manâsına geliyor. Osmanlı Devleti’nde padişah ve ailesinin özel hayatını yansıtan bu kurum, yıllardır süregelen tartışmalara konu olması nedeniyle fazlasıyla ünlü. Özellikle Batılı erkek seyyahlar tarafından hiç görülmediği halde abartılı tasvirlerle anlatılmış ve bu fanteziler günümüze kadar ulaştırılarak yanlış bir harem algısı oluşturulmuştur. İnsanların doğru bilgileri

Devamı

Osmanlı’da Kadın Hareketleri

Avrupa’da kadınlar arasında dalga dalga yayılan feminizm, Osmanlı kadınları arasında II. Meşrutiyetle birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra öğrenim için yurtdışına gidilmesi, eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Osmanlı’da bir aydın sınıfı oluşmuştur. Topyekûn Avrupalılaşma çabalarıyla birlikte aydın kesim Avrupa’yı yakın merceğe almıştır. Bu yüzden öncelikle feminizmin Avrupa’da nasıl doğduğuna ardından da Osmanlı

Devamı

İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan X . y üzyıl b aşlarında Abbasi Halifesi Muktedir (ölm. 320/932)’in divanında (sekreteryasından) çalışan katiplerden ve Mevaliler (Araplaşmışlardan)’dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz sadece, 309-310/921-922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Etil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Seyahatname(el-Rihle)sinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinin orijinal metnini 1923 yılında İran’ın

Devamı

İstanbul’un Tepesine İnşa Edilen Camii: Süleymaniye

Süleymaniye, Muhteşem Asrın ve Muhteşem şehrin XVI. yüzyıldaki simgesi, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’ın türbelerinin bulunduğu camii. İstanbul’un fethinin tamamlayıcı olarak görülen Süleymaniye Camii Mimar Sinan tarafından 1550’de yapılmaya başlanmış ve 1557 yılında tamamlanmıştır. Mimar Sinan’ın “kalfalık eseri” olarak tanımladığı Süleymaniye Camii “ustalık eseri” olan Selimiye Camii ile

Devamı

Türkler ve Bazı İpek Yolu Dinleri

Maniheizm, Nesturîlik, Budizm ve Musevîlik Örnekleri Üzerinden Türklerin Yabancı Dinlere Girme Sebepleri ve Yabancı Dinlere Girdikten Sonra Tutumlarındaki Ortaklıklar Türkler geleneksel dinleri haricinde pek çok yabancı dine girmiş, cemaatler oluşturmuştur. Bu yabancı dinlerin arasında Budizm, Musevilik, Maniheizm ve Nestûrilik sayılabilir. Bu çalışma Türklerim başlıkta belirtilen dinlerle teması, girişi ve yabancı dinleri

Devamı

Kâhire’de Bir Memlûk İmzası: Sultan Hasan Camii

Bin minareli şehir, Arap ve İslam dünyasının başkenti... El Kahire, Arapça kökenli, ‘Gâlip’, ‘Üstün Gelen’ anlamındadır. Mısır’ın başkenti, Arap dünyası ve Afrika’nın en büyük kentidir. Büyük bölümü Nil Nehri’nin doğu kıyısında, nehrin Reşid ve Dimyat kollarına ayrıldığı noktanın biraz aşağısında yer alır. 1300 yılı aşkın süredir aynı alanda, aynı adla yer

Devamı

Orta Zaman Türk Süvarisî: Eskişehir Pususu

1095 yılı kasımı Fransa-Clermont’da Papa II. Urbanus başkanlığındaki konsil ‘Kutsal Toprakları’n fethi için ‘kutsal savaş’ çağrısında bulunmuş ve keşiş ‘Münzevi Pierre’ liderliğinde maceracılar, başıbozuk şövalyeler ve yoksul sofulardan oluşan düzensiz güruh Yahûdileri, Macarları, Bulgarları ve diğer kendi dindaşlarını da yol boyunca kesip yağmalayarak 1 Ağustos 1096’da İstanbul’a varmıştı. Bizans İmparatoru

Devamı

İki Dinin Mâbedi: Ayasofya

Dünya mimarlık tarihinde günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtlar arasında yer alan Ayasofya; Bizans İmparatorluğu’nun ‘Büyük Kilise’si, Osmanlı İmparatorluğu’nun göz bebeği, sultanların Cami-i Kebiri (Büyük Camii)dir. Ayasofya, ‘Kutsal Bilgelik’ anlamına gelmektedir. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da inşa ettiği en büyük kilisedir. Aynı yerde çeşitli nedenlerden dolayı üç kez inşa

Devamı

Bizans’ta Bir Kadın Bânî: Anicia Iuliana

Sanat târihinin özgül sorunlarından biri olarak, sosyolojik olguların sanat târihi kapsamında yeterince değerlendirilmediğini ve sanat târihi yazımının sosyo-politik bir bağlamda bir târih yazımını da içermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun sadece sosyal bilim disiplinleri arasında bir alış-veriş şeklinde değil, sanat târihinin yaratıcı etkinliğinin bir sonucu olarak şekillenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir sanat

Devamı