Home > Fihrist > Sosyoloji

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye'de Ailenin Dönüşümü; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusu Sosyalsiz Tolum ve Yerlilik Kavramları ile Değerlendirme Aile, bütün toplum tiplerinde önemli bir sosyal kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile, üyelerinin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılar. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları ilk karşılayan ailedir. Ve bunu toplumun diğer kurumlarıyla paralel bir şekilde yürütür. Ailenin hem yapısını hem

Devamı

Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite

Düşünce târihini ele aldığımızda pek çok ikiliğin yer aldığı ve bu ikilikler çerçevesinde bunları anlamaya yönelik bir literatürün ortaya konulduğu göze çarpmaktadır. Ruh-beden, a priori- a posteriori bu ikiliklere örnek olarak verilebilir. Bunların yanında konumuzu teşkîl edecek bir ikilik daha mevcuttur: Gelenek ve modernite. Bu çalışmada daha çok gelenek ve

Devamı

Câhiliye Devri

İnsan düşünmeye başladığı andan itibâren ben kimim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Ben ölünce ne olacak? Beni kim yarattı? Gibi sorulara cevap bulmaya ve düşüncelerini açığa kavuşturmak için araştırmalara başlamıştır. XVIII. yüzyıl aydınlanmacılarına ve filozoflara göre bu tip soruların cevabını insan aklı vermektedir. Fakat insan aklının çözemediği sorular karşısında ise cevabı

Devamı

Kültüre Alternatif Bakışlar

“İnsanların bir arada yaşamasını mümkün kılan ortak bir duyguyu ve düşünceyi paylaşmasını sağlayan bu unsura biz kültür adını vermekteyiz”. Antropolojinin ve sosyolojinin araştırma konularından biri olan kültürü pek çok düşünür farklı yönleri ile değerlendirmiş, toplumu açıklamak için geliştirdikleri teorilerinde önemli bir unsur olarak yer vermiştir. Bu yazıda kültür üzerine iki

Devamı