Home > Fihrist > Kelimelerin Etimolojisi

Aşk

İnsanlık tarihi ne kadar gerilere giderse insanla var olan bir duygu olan aşk da o kadar geriye gider. Bizlerde aşk kelimesinin etimolojisini incelemeye çalışıp ilginç ayrıntılar üzerinde duracağız. Aşk, sözlük anlamı olarak, bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Ancak aşkı değerlendirmek

Devamı

Üsküdâr

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâme’sinde verilen bilgiye göre günümüzde halk arasında söylenegelen, Üsküdâr’ın “Eski-dâr”dan geldiği rivâyetidir. Seyâhatnâme’de Üsküdâr kavramının açıklanışı şöyledir: “Üsküdâr galat-ı meşhûrdur. Eskidâr’dan murad Üsküdâr Bağçesi yerinde Harûn’ür-Reşid’in serâperdesi yerinde Seydi Battal Gâzî’nin yedi sene sâkin olup bağlar ve beytü’l-hayrâtlar binâ itdüği dârlardır. Anınçün ‘Eskidâr’ derler. ‘ Üsküdâr’ galatdır.” (Üsküdâr yanlış

Devamı