Home > Fihrist > Biyografi

Câbir bin Hayyân

Tam adı Ebû Mûsâ Câbir bin Hayyân’dır. Ömer Altıntop, Câbir’in künyesinin Ebû Abdullah olduğunu söylese de Câbir’in öğrencisi Ebû Bekir er-Râzî’nin “Hocamız Ebû Mûsâ Câbir b. Hayyân der ki” ifadesine dayanarak künyesinin Ebû Mûsâ olduğu ortaya çıkmıştır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte M. 721 yılında doğmuş olabileceği; doğum yeri de

Devamı

Ibn Heysem

Batılılarca Alhazen diye bilinen ünlü optik uzmanı İslâm âlimi. Batılı bilginleri 600 yıl uğraştıran optik probleminin çözücüsü, göz ışın teorisini çürütüp nesne ışın teorisini inşâ eden Ibn Heysem üzerine bir biyografi çalışması. Havâss Dergisinin ilk sayısından okuyabilirsiniz.

Devamı