Home > Fihrist

Mehmet Âkif ERSOY

IV. sayımızın kapak dosyasında okurlarımızı koca bir imparatorluğun çöküşüne tanıklık etmiş, küllerinden doğan cumhuriyetin temeline harç atmış "Asım'ın Nesli" idealiyle umut aşılamış iki devrin insanı, dünün ve bugünün millî şuur aşılayıcısı şairimiz, değerimiz, mücadelesiyle toplumumuza örnek şahsiyet olan Mehmet Âkif ERSOY ile karşılıyoruz...

Devamı

Mektubum Var Sana

Bizler diğer diyardaki Hacivat ile Karagöz’ün o arkadaşlarıyız... İl il gezip hastanelerden izin alıyor, mektuplarınızı hasta çocuklara ulaştırıyoruz... Yapmanız gerekenleri dostum Hacivat açıkladı.... Kendinize bir süper kahraman seçip onun ağzından yazdığınız mektubu Instagram hesabımız @hayhaksanatevi ya da Gmail üzerinden hayhaksanatevi@gmail.com’ a iletmeniz yeterlidir. Bizler seçtiğiniz kahramana özel sayfa ve zarf tasarımlarını yaptıktan sonra Hacivat,

Devamı

İslâmiyet Öncesi Türklerde Kadın

Hun, Uygur, Göktürk Örnekleri Bağlamında İslâmiyet Öncesi Türk Kadını Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birinci başlık “katunun kutluluğunu işaret eden bilgiler”, ikinci başlık “katunun otoritesini ve devlet yönetimindeki yetkisini işaret eden bilgiler”dir.

Devamı

Sorunlu Harem Algısı ve Gerçekler

Harem, kelime anlamı olarak “yasak” manâsına geliyor. Osmanlı Devleti’nde padişah ve ailesinin özel hayatını yansıtan bu kurum, yıllardır süregelen tartışmalara konu olması nedeniyle fazlasıyla ünlü. Özellikle Batılı erkek seyyahlar tarafından hiç görülmediği halde abartılı tasvirlerle anlatılmış ve bu fanteziler günümüze kadar ulaştırılarak yanlış bir harem algısı oluşturulmuştur. İnsanların doğru bilgileri

Devamı

İslâm, Müslüman ve Suç

Müslüman Ülkede İşlenen Suç İşleyeni Bağlar, İslâm’ı Değil! İslâm muhaliflerinin güncel veya tarihsel her olaydan İslâm’a saldıracak bir başlık oluşturma çabası, ahlâkî bir tavır değildir. “Benim ahlâklı olmak için Allah’a inanmaya ve dinlere ihtiyacım yok” dedikten sonra kişinin, hakkında bilgisi olmayan konularda kesin yargıya varıp zan ve tahminle kişi ve topluluklara

Devamı

Osmanlı’da Kadın Hareketleri

Avrupa’da kadınlar arasında dalga dalga yayılan feminizm, Osmanlı kadınları arasında II. Meşrutiyetle birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra öğrenim için yurtdışına gidilmesi, eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Osmanlı’da bir aydın sınıfı oluşmuştur. Topyekûn Avrupalılaşma çabalarıyla birlikte aydın kesim Avrupa’yı yakın merceğe almıştır. Bu yüzden öncelikle feminizmin Avrupa’da nasıl doğduğuna ardından da Osmanlı

Devamı

İbn Fadlan: Bir Şimâl Yolcusu

İbn Fadlan X . y üzyıl b aşlarında Abbasi Halifesi Muktedir (ölm. 320/932)’in divanında (sekreteryasından) çalışan katiplerden ve Mevaliler (Araplaşmışlardan)’dır. Hayatı hakkındaki bilgilerimiz sadece, 309-310/921-922 yıllarında Halife Muktedir tarafından Etil (Volga) Bulgarlarına gönderilen elçilik heyeti sırasındaki hatıralarını anlattığı Seyahatname(el-Rihle)sinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. İbn Fadlan’ın seyahatnamesinin orijinal metnini 1923 yılında İran’ın

Devamı

İstanbul’un Tepesine İnşa Edilen Camii: Süleymaniye

Süleymaniye, Muhteşem Asrın ve Muhteşem şehrin XVI. yüzyıldaki simgesi, Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan’ın türbelerinin bulunduğu camii. İstanbul’un fethinin tamamlayıcı olarak görülen Süleymaniye Camii Mimar Sinan tarafından 1550’de yapılmaya başlanmış ve 1557 yılında tamamlanmıştır. Mimar Sinan’ın “kalfalık eseri” olarak tanımladığı Süleymaniye Camii “ustalık eseri” olan Selimiye Camii ile

Devamı

Yaratılan İhtiyaç

Gün gece olmuş. Evde yalnızsınız. Göz ucuyla bir yandan televizyonunuzdaki şov programına bakarken bir yandan telefonunuzda arkadaşınızla mesajlaşıyorsunuz. Bir yandan da aklınızdan yarına hazır olmak için yapılması gereken işler geçiyor. “Birazdan kalkıp çamaşırları makinede yıkarım, daha sonra kurutucuda kurutur sonra da ütülerim.” Telefonunuzun da şarjı bitmek üzere, “hadi şu telefonu

Devamı