Home > Fihrist > Biyografi > Câbir bin Hayyân

Câbir bin Hayyân

Tam adı Ebû Mûsâ Câbir bin Hayyân’dır. Ömer Altıntop, Câbir’in künyesinin Ebû Abdullah olduğunu söylese de Câbir’in öğrencisi Ebû Bekir er-Râzî’nin “Hocamız Ebû Mûsâ Câbir b. Hayyân der ki” ifadesine dayanarak künyesinin Ebû Mûsâ olduğu ortaya çıkmıştır. Doğum tarihi kesin olmamakla birlikte M. 721 yılında doğmuş olabileceği; doğum yeri de aynı şekilde kesin olmamakla birlikte Osman Gürel tarafından Kûfe, Mahmut Kaya tarafından Tûs olarak belirlenmiş, bunlara ek olarak bazı kaynaklarda da Horasan ve Harrân olarak geçer. Ölümü de yine kesin olmamakla birlikte öldüğünde yastığının altında bulunan Kitâbü’r-Rahme nüshasına düşülmüş bir kayıttan M. 815 yılında Tûs’ta vefat ettiği anlaşılmıştır…

Yazının tamamını Havâss Dergisi ikinci sayıda bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir