Home > Fihrist > Bir Medeniyetin Mirâsını Hz. Ömer Mi Yok Etti ?

Bir Medeniyetin Mirâsını Hz. Ömer Mi Yok Etti ?

Dönemin en büyük kütüphanesini, ilim merkezini kim ya da kimler yok etmek istedi? HZ. Ömer’e atfedilen bu yıkım hâdisesini târihsel gerçeklikteki arka plânı incelenerek bu soruya bir cevap bulunabilecek mi?
“Bu hâdise İslâm kültür ve medeniyetine tezat bir yaklaşımdır ve İslâm kültürüne empoze edilmek istenen kara bir lekedir.”
Yazının devâmını Havâss Dergisi 1. sayısında okuyabilirsiniz…

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir