Home > Tuğçe Hendem

Osmanlı’da Kadın Hareketleri

Avrupa’da kadınlar arasında dalga dalga yayılan feminizm, Osmanlı kadınları arasında II. Meşrutiyetle birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. Tanzimat’tan sonra öğrenim için yurtdışına gidilmesi, eğitim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte Osmanlı’da bir aydın sınıfı oluşmuştur. Topyekûn Avrupalılaşma çabalarıyla birlikte aydın kesim Avrupa’yı yakın merceğe almıştır. Bu yüzden öncelikle feminizmin Avrupa’da nasıl doğduğuna ardından da Osmanlı

Devamı