Home > M. Talha Koray

Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite

Düşünce târihini ele aldığımızda pek çok ikiliğin yer aldığı ve bu ikilikler çerçevesinde bunları anlamaya yönelik bir literatürün ortaya konulduğu göze çarpmaktadır. Ruh-beden, a priori- a posteriori bu ikiliklere örnek olarak verilebilir. Bunların yanında konumuzu teşkîl edecek bir ikilik daha mevcuttur: Gelenek ve modernite. Bu çalışmada daha çok gelenek ve

Devamı

Kültüre Alternatif Bakışlar

“İnsanların bir arada yaşamasını mümkün kılan ortak bir duyguyu ve düşünceyi paylaşmasını sağlayan bu unsura biz kültür adını vermekteyiz”. Antropolojinin ve sosyolojinin araştırma konularından biri olan kültürü pek çok düşünür farklı yönleri ile değerlendirmiş, toplumu açıklamak için geliştirdikleri teorilerinde önemli bir unsur olarak yer vermiştir. Bu yazıda kültür üzerine iki

Devamı