Home > M. Talha Koray

Gerçeklik Meselesi

Gerçek olan nedir bilir misin? Neyin gerçekte var olduğunu, neyin hakikate dair bir değer taşıdığını nasıl anlarsın? Yaşadığımız her şey akıp giderken bir şeylerin hep hakikati yansıttığına güvenebilir misin? Bu ve buna benzer sorular insan zihnin meşgul ederken tek bir problemden yola çıkmaktadır: Nedir bu gerçeklik denilen şey? İnsanlık tarihi incelendiğinde

Devamı

Biraz Felsefe Kimseyi İncitmez

İnsan toplumsal bir varlık ve bundan dolayı diğer insanlarla sürekli etkileşime girmek zorunda kalan da bir varlık aynı zamanda. Sürekli olarak var olan bu etkileşim bir takım sorunları da beraberinde getirmekte ne yazık ki. Bu yazımda, bu etkileşim sorunlarına çözüm olması açısından felsefî düşünmenin önemini vurgulamaya çalışacağım. Felsefî bir düşünceye

Devamı

Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite

Düşünce târihini ele aldığımızda pek çok ikiliğin yer aldığı ve bu ikilikler çerçevesinde bunları anlamaya yönelik bir literatürün ortaya konulduğu göze çarpmaktadır. Ruh-beden, a priori- a posteriori bu ikiliklere örnek olarak verilebilir. Bunların yanında konumuzu teşkîl edecek bir ikilik daha mevcuttur: Gelenek ve modernite. Bu çalışmada daha çok gelenek ve

Devamı

Kültüre Alternatif Bakışlar

“İnsanların bir arada yaşamasını mümkün kılan ortak bir duyguyu ve düşünceyi paylaşmasını sağlayan bu unsura biz kültür adını vermekteyiz”. Antropolojinin ve sosyolojinin araştırma konularından biri olan kültürü pek çok düşünür farklı yönleri ile değerlendirmiş, toplumu açıklamak için geliştirdikleri teorilerinde önemli bir unsur olarak yer vermiştir. Bu yazıda kültür üzerine iki

Devamı