Home > Sinan Meriç

İslâmiyet Öncesi Türklerde Kadın

Hun, Uygur, Göktürk Örnekleri Bağlamında İslâmiyet Öncesi Türk Kadını Hun, Göktürk ve Uygur Devletlerinde Çin kaynaklarının deyimiyle yan-chih ya da Türkçe karşılığı ile katun/hatunun mertebesini işaret eden bilgileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birinci başlık “katunun kutluluğunu işaret eden bilgiler”, ikinci başlık “katunun otoritesini ve devlet yönetimindeki yetkisini işaret eden bilgiler”dir.

Devamı

Türkler ve Bazı İpek Yolu Dinleri

Maniheizm, Nesturîlik, Budizm ve Musevîlik Örnekleri Üzerinden Türklerin Yabancı Dinlere Girme Sebepleri ve Yabancı Dinlere Girdikten Sonra Tutumlarındaki Ortaklıklar Türkler geleneksel dinleri haricinde pek çok yabancı dine girmiş, cemaatler oluşturmuştur. Bu yabancı dinlerin arasında Budizm, Musevilik, Maniheizm ve Nestûrilik sayılabilir. Bu çalışma Türklerim başlıkta belirtilen dinlerle teması, girişi ve yabancı dinleri

Devamı