Home > Sinan Meriç

Türkler ve Bazı İpek Yolu Dinleri

Maniheizm, Nesturîlik, Budizm ve Musevîlik Örnekleri Üzerinden Türklerin Yabancı Dinlere Girme Sebepleri ve Yabancı Dinlere Girdikten Sonra Tutumlarındaki Ortaklıklar Türkler geleneksel dinleri haricinde pek çok yabancı dine girmiş, cemaatler oluşturmuştur. Bu yabancı dinlerin arasında Budizm, Musevilik, Maniheizm ve Nestûrilik sayılabilir. Bu çalışma Türklerim başlıkta belirtilen dinlerle teması, girişi ve yabancı dinleri

Devamı