Home > Oğulcan Şentürk

Ahmet Hamdi TANPINAR

İki devrin adamı, dünün ve bugünün anlatıcısı, mazînin, yarım kalmışlıkların, acıların, aşkların ve belki de en önemlisi İstanbul’un hissiyatçısı. Biçâre kalmış insanlar yığını bir imparatorluk başkentinden dünyaya, ülkeye, insana yeni bir ümit ile bakabilmenin zamancısı. Ahmet Hamdi Tanpınar kucağında simsiyah kedisi, yüzünde takındığı tebessümü ile siz değerli edebiyat okuyucularını selamlıyor... Yazının

Devamı

Doğu-Batı Arasında İmkansız Bir Aşk

İstanbul’da, İstiklâl Caddesi’nde, 393 numaralı binânın önüne geldiğinizde, buranın 1612’den cumhuriyetin îlânına kadar Hollanda Büyükelçiliği olduğunu, 1947’den itibâren de Ankara’ya taşınan elçiliğin yerine Hollanda Başkonsolosluğu olarak kullanıldığını göreceksiniz ve bugün başkonsolosluk olarak kullanılan bu binanın arka bahçesinde “Deve koridoru’’ olarak adlandırılan bölümünde, uyuyan bir kadının heykeline rastlayacaksınız. Çevresi Hollanda’dan getirilen

Devamı

Kara Kitap’ın “Rüyası” Nerede ?

Pamuk’un 1990 yılında çıkan romanı hem Türkiye’de hem de dünya çapında çok konuşuldu çok tartışıldı. Eser de yer alan İstanbul motifi, tasavvufî öğeler ve kitabın geneline yayılan esrârın içeresinde kayıp bir kadının aranış hikâyesi… "Hâfıza"  diye yazmıştı bir köşe yazısında Celal "bir bahçedir. Rüya’nın bahçeleri, Rüya’nın bahçeleri…" diye düşünmüştü o zamanlarda

Devamı