Home > Melike Turhan

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Türkiye'de Ailenin Dönüşümü; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusu Sosyalsiz Tolum ve Yerlilik Kavramları ile Değerlendirme Aile, bütün toplum tiplerinde önemli bir sosyal kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile, üyelerinin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılar. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları ilk karşılayan ailedir. Ve bunu toplumun diğer kurumlarıyla paralel bir şekilde yürütür. Ailenin hem yapısını hem

Devamı

Değer Felsefe İlişkisi

Değer insanın tüketemeyeceği bir alandır. Değeri insandan bağımsız olarak düşünmek zordur. Çünkü değer ve insan bir madalyonun iki yüzü gibidir. İnsanı düşünmeye başladığımızda farkında olmadan onun değerini de düşünürüz. Değerleri düşünmeye başladığımızda da o değerleri yaşayacak ve hayata geçirecek insanı düşünürüz. Değerler alanı, dikkatin dış nesnel gerçeklikten tekrar insanın kendi

Devamı