Home > Editör

Adlandırma olarak Soğuk Savaş

Adlandırma olarak Soğuk Savaş Dönemi kronolojik mi, terminolojik midir? Edip Öncü ile Soğuk Savaş Dönemi üzerine Havâss dergisinin ikinci sayısı için yapılan söyleşi. Söyleşinin tam metnine dergimizin ikinci sayısından ulaşabilirsiniz. Havâss Dergi II. Sayı Ağustos - Ekim 2017 https://www.youtube.com/watch?v=T2BjYdvtjHI

Devamı

Edip ÖNCÜ ile Soğuk Savaş Üzerine Söyleşi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Târihi Anabilim dalı öğretim görevlisi olan Edip Öncü ile Soğuk Savaş Dönemi üzerine yapılan söyleşimizde aşağıdaki sorulara açıklık getirilmiştir. Soğuk Savaş Dönemi; temel sembolleri, milliyetçilik ile ilişkisi, Türkiye’nin soğuk savaşta önemi, izleri ve günümüzde soğuk savaş, üzerine bilgilendirici hoş bir söyleşi. Söyleşimizde cevap

Devamı

Havâss II. Sayı

Havâss II. Sayı Ağustos-Ekim 2017 Fihrist Kapak Konusu Enderûn - Sefa NAS Söyleşiler Soğuk Savaş Dönemi - Edip ÖNCÜ Orta Zaman Türk Süvârîsi, Gücü ve Stratejisi - Ahmet ÇUVALCI Bizans'ta Bir Kadın Bânî: Anicia Iuliana - Bahargül ATAŞ Câhiliye Devri - Ünal YALVAÇ Yumurtanın İki Ucu: Gelenek ve Modernite - M.Talha KORAY Etik ve Ahlâk Felsefesi - Emrah BOZKURT Objektivizm Felsefesi - Mehmet FARUK Değer Felsefe İlişkisi - Melike TURHAN "Müslümân Olmayanları Dost Edinmemek" Ne Mânâya Geliyor? - Mehtap

Devamı

Sultan II. Abdülhâmid’in I. Meşrûtiyet Meclisini Kapatmasının Sebebi Nedir ?

Prof. Dr. Necmettin ALKAN ile Sultan II. Abdülhâmid dönemi ve şahsiyeti hakkında söyleşi. Söyleşinin tam metnine dergimizin birinci sayısından ulaşabilirsiniz. Havâss Dergi I. Sayı Mayıs-Temmuz https://www.youtube.com/watch?v=1GspS3VCxWc

Devamı