Aşk

İnsanlık tarihi ne kadar gerilere giderse insanla var olan bir duygu olan aşk da o kadar geriye gider. Bizlerde aşk kelimesinin etimolojisini incelemeye çalışıp ilginç ayrıntılar üzerinde duracağız. Aşk, sözlük anlamı olarak, bir kimseye ya da bir şeye karşı duyulan aşırı sevgi ve bağlılık duygusu olarak tanımlanmaktadır. Ancak aşkı değerlendirmek ve belli bir çerçeve içine alabilmek kolay değildir. Çünkü aşk zaman, mekân ve kişiye göre değişim gösterir… Kelime etimolojisinin devamını Havâss dergisinin üçüncü sayısından okuyabilirsiniz.

Editör
Editör
Havâss Dergisi, ülkemizdeki ve dünyadaki birbirinden farklı düşünce oluşumlarını anlamak ve anlatabilmek adına oluşturulmuş bir yayın organıdır. Bilimin temel ilkelerinden hareket ederek faaliyetlerini bu değerler çizgisi içerisinde sürdürmeyi gaye edinen Havâss Dergisi, insanlığın kolektif değer ve kazanımlarından hareket ederek doğru bilgiye ve düşünceye ulaşabilmek amacındadır. Bu dünya görüşü ile Havâss Dergisi, Mayıs 2017 yılında aktif yayın hayatına başlamış olup, kendisine çizmiş olduğu gelecek perspektifinde insanlığın iyiye, güzele ve hakikate erişimi için bir ışık yakabilme ve bir adım atabilme hissiyatı içerisindedir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir